محدودیت پرداخت تا سقف 50 میلیون تومان

مشتری گرامی درصورتی که از بانک های غیر از ملی و ملت برای شارژ موجودی استفاده می نمایید حداکثر در هر روز مبلغ 50 میلیون تومان به حساب شرکت واریز نمایید. در صورت واریز ارقام بالاتر می توانید با ...


ادامه مطلب